Виртуален офис

За Ваше улеснение сме изготвили сравнителна таблица на включените услуги и цени на най-популярните абонаментни пакети от виртуални услуги. Включени услуги Хотдеск Виртуален офис Виртуален офис с виртуален асистент Витруална фирма Бизнес адрес в престижен район на София √ √
Услугата „Виртуален офис” е подходяща, ако имате нужда от офис в София, без свързаните с това разходи и ангажименти за постоянен офис. Виртуалният офис надгражда услугите на „хот деск”. Виртуалният офис включва: Бизнес адрес в престижен район на София Получаване
Ако освен виртуалният офис Ви трябва и малко квалифицирана административна помощ, то може да добавите към него и виртуален асистент. Услугата е комбирирана “Виртуален офис с виртуален асистент”. Пакетът включва: Всички услуги от „Виртуален офис” Виртуален административен асистент Отговаряне на
Ако освен Виртуалният офис с Виртуален асистент Ви трябва още малко квалифицирана помощ, може да разширите кръга от ползвани услуги с добавяне на „Виртуален експерт” в областта, която Ви трябва /е … и която ние предлагаме/. Вие ще ползвате оборудвано
Ако нямате нужда от офис непрекъснато, но същевременно бихте искали да имате достъп до професионално оборудвано работно място, когато Ви потрябва, услугата „Хот деск” е подходяща за Вас. Нашата ход дескинг услуга включва: Работно място Компютър, скенер, принтер, копирна машина

Виртуален асистент

Спам, реклами, съобщения от социалните мрежи, ненужни предложения и какво ли още не се трупат в електронната Ви поща. Често се налага да отговаряте с един и същ текст на много еднакви въпроси. Това е особено вярно за централните фирмени
Всяка фирма има нужда от създаване на множество документи – презентации, официални писма, отчети, протоколи и всякакви други документи. Бихте могли да извършите тази важна работа сами или да я поверите на Ваш колега. Така, обаче ще отнемете ценен капацитет
Организирането на фирмено тържество, обучение или семинар изисква доста време и координация. Можете да поверите цялата организация на Вашия виртуален асистент, като така ще спестите Вашето ценно време, а ще получите същите резултати и ще се включите в определения бюджет,
Вашето забързано ежедневие ще стане много по-ефективно, ако е добре организирано. Технологиите вече позволяват създаването и поддържането на Вашия „календар” с ангажименти, срещи и задачи, който да е винаги с Вас – във Вашият телефон. Виртуалният асистент може да Ви
Възможно е да имате нужда от подкрепа при създаването, редактирането, обработката /сканиране, копиране, печат/, изпращането и архивирането на Ваши документи. Или просто имате нужда от ползването на специализирано офис оборудване. Сканирането за дигитален архив например може да отнеме седмици от
Всяка фирма трябва да има централен телефон. Това е основният информационен канал за връзка с Вас и Вашия бизнес. Независимо от напредъка на технологиите, всички сме фрустрирани от автоматичните телефонни централи с безизразен компютърен глас. Първото впечатление от вашия бизнес
В днешни дни в интернет има много информация. В проблем се превръща отсяване на важната за Вас информация. Ако проучванията ги правите Вие или Ваши служители, то губите ценно време, което може да посветите на Вашия основен бизнес. Възложете нужните
Често е необходимо въвеждане на данни или тяхното актуализиране в някоя база данни. С това може да се заемат служители от Вашата фирма, но ще страдат останалите задачи, за които те отговарят. Възложете задачата по въвеждане на данни на своя

Виртуален експерт

Живеем в неспокоен свят. Към това може да добавим и драматичните климатични промени. Случват се пожари, земетресения, безредици, наводнения, кражби, градушки  и всякакви други събития, които застрашават, увреждат или направо унищожават живота и имуществото на хората и фирмите. Няма да
Всяка фирма има нужда от осчетоводяване на своите търговски операции. По-големите дружества имат собствен счетоводен отдел, вътре във фирмата. Съществува, обаче и друга възможност. Аутсорсинга, в най-общ смисъл, означава възлагане на определени дейности или услуги, извършвани от вашата фирма на
На всяко дружесто понякога се налага да продаде свое оборудване. Причината може да  е „морално остаряване” на оборудването и замяната му с ново. Някога става въпрос за ликвидни затруднения, които могат да се преодолеят с продажбата на част от машините
Много често фирмата Ви се нуждае от представител, независимо дали става въпрос за България или просто за София. Ако Вашият бизнес се намира в някое друго населено място, различно от София, със сигурност Ви трябва човек, който да представлява Вашите
Описването на процесите и процедурите е част от управлението на операциите в едно дружество. Управлението на операциите в една фирма е трудна задача. Същевременно само чрез правилно управление на операциите, те могат да се оптимизират, поевтинят и ускорят. Големите дружества
В търговската практика много често доставките на стоки и услуги се заплащат отложено, като в България най-често този срок е 30 дни. В определени случаи обаче, плащанията  не се погасяват в уговорения срок, което при продължително забавяне или на такова,