Българският пазар на сливания и придобивания /СиП/

Спад или стагнация на пазара за сливания и придобивания /СиП/ в България

На пръв поглед пазарът на СиП в България стагнира с годишен оборот от малко над EUR един милиард годишно /с отклонения от това ниво, които са свързани с единични по-крупни сделки/. До това заключение може да стигнем, ако разгледаме данните за обем на сделките в периода 2011 – 2014:

Общ обем на сделките СиП в милиони Евро (източник www.statista.com)

Сливания и Придобивания /СиП/ в България - обем в млн.евро

Същевременно, ако разгледаме данните за броя на сделките в същия период, картината ще се промени:

Брой на сделки СиП в България (източник www.statista.com)

Сливания и Придобивания /СиП/ в България - Брой сделки

Оказва се, че през 2014 г. броят на сделките е приблизително половината от броя на сделките през 2011 г.

Друга неблагоприятна констатация за българския пазар на СиП е мотивацията за самите сделки, а именно напускането на България на външни инвеститори.

Водещите СиП сделки през 2014 (източник www.statista.com)

Сливания и Придобивания /СиП/ в България - водещите сделки през 2014

Така например най-голямата сделка за 2014 – „Хувефарма” представлява изход на американската инвестиционна фирма The Rohatyn Group, която продава своята инвестиция във фармацевтичната фирма на местната фирма Адванс Пропъртийз. Тази тенденция се запазва и през 2015 /виж по-долу/.

Пазарът на сливания и придобивания в България непрекъснато спада през последните години. Спъдът на българския пазар на СиП започна като резултат на световната финансова криза от 2009 година. През 2015 този спад все още не може да бъде преодолян.

Разпределението на общата сума на сделките СиП по икономически сектори в България през 2014 е следното:

Сборно, сделките в ИТ и комуникационния сектор ведно с производствения сектор достигат близо 60% то целия СиП пазар.

Вътрешни СиП сделки

Друга отличителна черта на българския пазар на СиП е неговото водещо място в Централна и Източна Европа по отношение на вътрешните сделки – общо 67% за 2014г. Това означава, че инвеститорите са предимно местни предприемачи и финансови институции, а не външни инвеститори. Причина за това е силно ограничения международен интерес, както и оттеглянето на някои чужди инвеститори, които са заменени с български. Като цяло българските инвеститори са предимно финансови /58%/, а не стратегически /9%/. В подкрепа на тези факти са 2 от големите български сделки през 2014 на дружества сред лидерите в своите сектори в Централна и Източна Европа – Булгартабак и Телерик /вж.по-долу/

Пазар воден от продавачите

Българският пазар на сливания и поглъщания все още се определя от продавачите (1). Независимо от тренда през последните години, през 2015 се наблюдава ограничен интерес не само от местни, но и от чуждестранни купувачи. Това показва, макар и да няма особено движение, че все пак купувачи следят българския пазар. Можем да го наречем положителна промяна, но само толкова.  В сравнение с общия световен пазар в размер на  3.17 трилиона долара (32% нарастване от 2014 към 2015) сделки по сливания и придобивания в световен мащаб (Reuters), България и Централна и Източна Европа остават в периферията, без особено движение.

Украинската криза се явява като основен фактор за ограничаване на инвестициите в Русия, Украйна, бившите Съветски републики и страните от Централна и Източна Европа. Други пречки, които чуждестранните инвеститори срещат, са „намеса на пазара чрез свръх регулация и бюрокрация, които са често срещан проблем в Европа, но се усеща най-осезателно в страните от Източна Европа като Словакия, Румъния и България” (2). Други ограничения за инвеститорите са демографската криза, липсата на квалифицирана работна ръка и образование (2). Въпреки негативните фактори и общия спад на СиП пазара, активността в края на 2014 и 2015 показва, че за добрите български компании е възможно да се намери инвеститор.

СиП през 2015

За 2015г. и особено за третото тримесечие на година, са финализирани 16 сделки за сливания и придобивания, като има още 6, които са в процес на приключване. Общият размер на сделките по сливания и придобивания за третото тримесечие е 160 милиона евро, като най-голямата сделка е тази с Blizoo, а останалите са квалифицирани като „малки“ (1). Други интересни сделки през 2015 са финансовата инвестиция в Walltopia и излизането на немския гигант Bosch от проектите с възобновяеми енергийни източници.

Най-общо българският пазар на сливания и придобивания за 2015 се очаква да бъде в размер на 600 милиона евро с 30-40 значителни сделки, които се очакват да се случат до края на годината. Сделките ще са предимно в банковия сектор, IT сектора, бизнеса с отдаване на офиси под наем, медии, хранителна промишленост, здравеопазване и търговия.

Българските компании, въпреки своя консерватизъм, продължават да търсят възможности за сливане или придобиване. Може би поради липса на традиции и опит в СиП, за беда, те започват да търсят възможности на този пазар не когато са в процес на растеж, а при наличието вече на проблем. Следователно в близко бъдеще може да се очаква нарастване на търсенето на консултанти за сливания и придобивания (10).

Участници на българския пазар за сливания и придобивания /СиП/

Участниците на българският пазар за СиП, както и в другите страни са:

 • Консултанти
 • Продавачи
 • Инвеститори

Консултанти по големи сделки  (Big Ticket M&A)

Големите сделки обикновено се извършват с помощта на една от „големите“ одиторски фирми, всички от които имат офиси в България, или от местни банки, повечето от които имат инвестиционни дружества.

Консултанти по малки и средни сделки за сливания и придобивания /СиП/ в България

За България към малките и средни сделки се отнасят, тези които са между 10 милиона евро  and 100 милиона евро.

Международни консултанти за сливания и придобивания /СиП/ в България

Няма много международни компании за сливания и поглъщания с офиси в България. Причина за това е най-вече ниската активност на пазара. Ето няколко от малцината:

Schoenherr

Те са юридическите консултанти на топ 3-те сделки за 2015 по сливания и поглъщания – Blizoo (120 милиона евро), КАИ Груп (195 милиона евро), Амета (14 милиона евро).

Baker Tilly

CMS Cameron McKenna11

Balkan Advisory Company

Това е дъщерна фирма на Europa Capital Management (www.ecm.cz ), чиято дейност е концентрирана към Балканските страни.

Местни консултанти по сливания и придобивания /СиП/ в България

Местите консултанти по сливания и поглъщания също не са много, тъй като активността на пазара е относително ниска. А повечето от тези, които се занимават със СиП, имат друга основна дейност.

Boyanov & Co.

Entrea Capital

PNL

GLO Capital

Synergy Group

Eurolex Bulgaria

Transacta

Това е българският партньор на M&A Worldwide

Mane Capital

This is the successor to KBC Securities Bulgaria

Bulbrokers

Georgi Popov & Co.

Bulgarian Business Consultants

Инвестиционни фондове – участници в сливания и придобивания /СиП/ в България

Инвестиционните фондове имат многолико присъствие на българският СиП пазар. Често те са самите инициатори на сделките, те са консултанти по осъществяването и не на последно място те са и преки инвеститори. Ето и най-активните през 2015 година:

Black Peak Capital

Това е взаимен инвестиционен фонд. Той е един от двата, които са избрани да инвестират Европейския Инвестиционен Фонд /програмата ДЖЕРЕМИ/ за текущия програмен период. Заедно с Empower Capital (вж.следващия), те трябва да инвестират EUR 25 милиона до края на 2015, които са предназначени за българските малки и средни предприятия (1). BlackPeak Capital контролира  10 милиона евро от тях, а Empower Capital управлява останалите  15 милиона евро Три от инвестициите през 2015 са техни: Walltopia, International Power Supply and Bulpros Consulting.

Empower Capital

Това е взаимен инвестиционен фонд, който контролира 15 милиона евро от Европейския Инвестиционен Фонд (вж.предишния), които са за инвестиране в малки и средни предприятия до края  на 2015г. Двата фонда – Empower Capital и BlackPeak Capital са основани и ръководени от предприемача Елвин Гури

CEE Equity Partners

Това е част от Китайския фонд за Централна и Източна Европа (CEE Fund), който управлява 435 милиона долара. Фондът е създаден от китайската Exim Bank, в сътрудничество с други институционални инвеститори.  Насочен е към инвестиции в Централна и Източна Европа. Уолтопия е първата българска инвестиция на този фонд.

European Investment Fund

За периода 2014-2020 българското правителство ще отпусне EUR 120 милиона на EIF, които ще ги управляват и инвестират в малки и средни предприятия, чрез посредничествотот на местни банки.

Джереми

Това е съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка за подкрепа на МСП чрез кредит и участие в собствеността, както и на стартиращи бизнеси. До края на 2014 под формата на различни фондове под инициативата „Джереми“ са инвестирани 628 милиона евро в 6247 български компании.

LaunchHub

Това е инвестиционен фонд, който е фокусиран върху стартиращи бизнеси. Оперира в страните от Централна и Източна Европа, включително и България

Водещите сделки свързани със Сливания и Придобивания /СиП/ в България 2015

 1. Telerik
  Телерик беше в новините за сливания само преди две години, когато придоби датската компания EQUATEC, за да увеличи своя капацитет за създаване на приложения (8). След това, отново през 2014г., Телерик вече беше и самата тя предмет на сделка за сливане. Това е най-голямата сделка за 2014, която е финализирана през месец декември и е втората по големина в Централна и Източна Европа. Българската софтуерна компания беше придобита от американската Progress Software Corporation (NASDAQ PRGS) за  263 милиона долара. Според официални данни на  Progress Software в Wall Street Journal е отбелязано, че Телерик е генерирал приходи в размер на повече от 60 милиона долара за последните 12 месеца. Със сливането на двете компании се очаква да се осигури конкурентно предимство в „облак“ технологиите, използвани от всички видове устройства (7)
 2. Blizoo
  Сделката се сключи на 09.2015, а датата на сливането е обявена официално на 01.10.2015. Според официални данни цената на придобиване на Blizoo е 119.7 милиона евро. Това е цената, която Мобилтел (един от четирите мобилни оператори в България, собственост на Телеком – Австрия) плати за този доставчик на интеренет и телевизия. Продавачът е шведския фонд EQT V (4). Сключвайки тази сделка, Мобилтел увеличава пазарния си дял за фиксирани интернет услуги и телевизонно покритие на България. Blizoo има 373 000 фиксирани потребители, МТел – 200 000.По този начин Мобилтел става втория по големина кабелен доставчик и сред лидерите на пазара на интернет услугите.
 3. ФАДАТА
  Сделката беше финализирана в края на юли 2015, след година и половина преговори. Английската компания Charles Taylor (31.25%) и американския инвестиционен фонд Riverside Co. (68.75%) купиха 80% от акциите на българската компания Фадата. Тя е производител на софтуер основно за областта на застрахователния пазар. Основният й продукт INSIS се използва в повече от 30 страни. Макар да е един от лидерите в България, 85% от дейността на Фадата е на международния пазар. Размерът на сделката все още не е финализиран, но по пазарни данни се очаква да е около EUR 16.32 милиона, като пълната капитализица на Фадата се оценява на около EUR 20M (5). Останалите 20% от акциите са собственост на българския мениджмънт и служители. Сделката ще даде възможност за откриване на нови пазари за софтуера на Фадата, както и да увеличи поръчките за развитие в България от своя нов собственик. Консултанти на Riverside Co по сделката са CMS Варшава и офисите им в София (11).
 4. КАИ Груп
  KAI Груп беше придобита от американската Mohawk Industries. Сделката е в размер на 195 милиона евро и беше финализирана през март 2015. КАИ Груп е собственик на 2 завода в България и е свързана с няколко други компании в България, Румъния и Гърция. Тази сделка се очакваше да се случи, тъй като бившия собственик – Американския инвестиционен фонд – Advent, се задържа повече от стандартните 4-5 години в управлението. Консултанти на КАИ Груп по сделката са CMS Cameron McKenna and Raiffeisen Investment. Консултант на купувача – Mohawk Industries беше „Боянов и Ко“ (12).
 5. Амета
  Най-големият немски производител на домашни птици – PHW придоби съвместен контрол върху три фирми – Амета Холдинг, Камчия и Търговска компания. Сегашният 100% собственик е Bulgarian America Foods Limited associated с Българо-американския инвестиционен фонд. Все още сделката не е финализирана. Според консултанти в областта на сливанията и придобиванията стойността на Амета холдинг е 5 пъти EBITDA или 28 милиона евро, което означава, че цената за придобиване на 50% от собствеността от PHW би трябвало да възлиза на 14 милиона евро. Сделката се очаква да увеличи растежа на компанията благодарение на дистрибуционната мрежа на PHW, както и на пълния капацитет на работа на Амета. Предвижда се още това да бъде първата стъпка към излизане на Българо-американския инвестиционен фонд извън пределите на нашия пазар. .
 6. Уолтопия
  Една минимална инвестиция (по-малко от 20% от акциите) за 10 милиона евро се разделя между следните инвеститори:: BlackPeak Capital EUR – 3.1 милиона евро, CEE Equity fund – 4.5 милиона евро, частни местни инвеститори – 4 милиона евро. Уолтопия е българска компания, създадена през 1996г., за производство на изкуствени стени за катерене, както и на друго оборудване за катерене, насочена изцяло към световен износ (държи 50% пазарен дял в САЩ). Компанията се развива динамично, като отношението приходи/разходи за 2013г. е 13/2,5 милиона евро, а за 2014г. то е 19/5 милиона евро. Целта на новото финансиране е продължаване на ръста и стъпване на китайския пазар (13). Консултант по сделката беше BlackPeak Capital. Основателят и управител Ивайло Пенчев има намерение да продължи да привлича инвеститори и постепенно да превърне Уолтопия в публична компания.
 7. Бош
  Излизането на немския гигант Бош от проектите, свързани с фотоволтаици и възобновяеми източници на енергия, показва че съществува наличие на определени ограничения за международните инвеститори. Политическата нестабилност и неясните „сигнали“, които се подават, са причина да се намали инвестиционната активност. За последната година секторът за възобновяеми енергийни източници е може би най-лошия пример в тази посока.
 8. Ай Пи Ес – International Power Supply (IPS)
  Сделката беше финализирана съвсем наскоро – на 23.10.2015. BlackPeak Capital (вж. по-горе) заедно с PostScriptum Ventures придобиха миноритарен дял в Ай Пи Ес. Подробности за продажбата на собствеността и цената на сделката не са обявени официално (16).
 9. Bulpros Consulting
  Bulpros е създадена преди 5 години и е бързо развиваща се компания в сферата на IT BPO. Собственици са Bulpros software са Jabborate and Staffico. Годишният приход се увеличава със по 100% всяка година от създаването й. За 2014 приходите са 6 милиона евро и печалбата е в размер на 1 милион евро. През 2015г. Bulpros продаде 30% от акциите на BlackPeak Capital и на German banker за 2 милиона евро. Bulpros възнамерява да използва сумата за растеж и придобиване на по-малки IT компании в същия сектор.
 10. Галерия Варна Мол – Варна
  Това е една от сделките, при която чужд инвеститор излиза от пазара. Тя е най-голямата сделка на недвижим имот за 2015г. Молът който се разполага на 100 000 кв.м, бе продаден на 3 български инвеститора, свързани със City Clinic, които планират да го превърнат (или само част от него) в болница (1).
 11. Стримона СПА Клуб Хотел – Кюстендил
  Хотелът беше продаден на единия от синовете на бившия президент на Република България – Първанов и дъщерята на бившия Министър на МВР – Добрев. Сделката се финализира в началото на юни 2015г. Обявената цена е 100 000 евро за покупката на 49% от акциите на хотела, който има от своя страна задължения към банките за 1,5 милиона евро. Към момента сделката се проверява от данъчните власти. (14).
 12. Хотел “Димят“
  Банкрутиралият 5-звезден хотел в морския курорт Варна беше продаден от съдия-изпълнител в полза на кредитора – Райфайзенбанк. Хотелът разполага с площ от 15400 кв.м, 74 стаи, СПА център, ресторант и конферентна зала. Процедурата по продажба започна през февруари 2014 (17). Първоначалното публично предлагане бе обявено за 10 милиона евро, но нямаше кандидат купувачи. В резултат, на което цената беше намалена на 8 милиона евро и стигна до 6 милиона евро. Последната е продажната цена, е тази, на която бълг.компания Кератех Инженерин, сключи сделката през август 2015 (18)..
 13. Пощенска банка
  Пощенска банка е собственост на гръцката В резултат на гръцката криза, тази беше една от многото, които се очакваха, заради консолидацията в българския финансов пазар. Сделката беше обявена официално на 19.07.2015, но получи одобрението на регулаторите (БНБ, КФН и т.н.) в края на 2015г. Пощенска банка придобива бизнеса на Алфа банк. Няма точна информация за сумата на сделката, но според Ройтерс става въпрос за едно евро. В резултат на сделката, Пощенска банка ще стане четвъртата по големина банка в България с 200 клона и 3000 служители. Алфа банк, от своя страна, ще може да увеличи операциите в Гърция. Клонът на Алфа банк в България, съгласно информацията при подготовката на сделката, има активи за 1,5 млрд.лв. (750 млн.евро). Собственик на Алфа банк е гръцката държава посредством  своя Гръцки фонд за финансова стабилност. Последнията е само миноритарен собственик в Eurobank, който за да може да увеличи капитала си, продаде 65% от акциите си в американски и канадски инвестиционни фондове.

Източници на информация, цитирани в статията:

 1. В.“Капитал“, 21.10.2015 http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2015/10/21/2633845_sdelkite_za_devetmesechieto_bavnoto_zavrushtane_na/
 2. European Attractiveness Survey 2015, Ernst & Young, 2015
 3. Юлиян Жиков – Директор for SEE, Raiffeisen Investment
 4. В.“Капитал“, 20.10.2015 “Официално: Цената на Blizoo е 7 милиона евро”, http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2015/10/20/2632853_oficialno_cenata_za_blizoo_e_1197_mln_evro/
 5. В.“Капитал“, 27.07.2015 “Британска компания и американски фонд купиха Фадата“ http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2015/07/27/2580645_britanska_kompaniia_i_amerikanski_fond_kupiha_fadata/
 6. В.“Капитал“, 18.07.2015 “Пощенска банка купува клон на Alpha Bank в България”, http://www.capital.bg/biznes/finansi/2015/07/19/2574969_poshtenska_banka_kupuva_klona_na_alpha_bank_v_bulgariia/
 7. economy.bg, 22.10.2014 “Телерик става част от американската Progress Software”,  http://www.economy.bg/business/view/15359/Telerik%E2%80%9C-stava-chast-ot-amerikanskata-Progress-Software
 8. enterprise.bg, 07.03.2013 “Телерик придоби датския софтуерен разработчик EQUATEC” http://enterprise.bg/technologies/inovations/%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%84%d1%82%d1%83%d0%b5%d1%80%d0%b5/
 9. mediapool.bg, 30.03.2015 “Срив на сделките на сливания и придобивания у нас“ http://www.mediapool.bg/sriv-na-sdelkite-po-slivaniya-i-pridobivaniya-u-nas-news232324.html
 10. Ангел Калчев, Управител-консултант по сделки, цитиран в горепосочената статия
 11. cms-cmck.com, 24.07.2015 “CMS с успех при покупката на Фадата      http://www.cms-cmck.com/CMS-has-successfully-advised-on-the-purchase-of-Fadata-24-07-2015
 12. В.“Капитал“, 15.03.2015 “КЗК разреши американската Mohawk Industries да купи КАИ Груп“ http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2015/04/15/2512925_kzk_razreshi_na_amerikanskata_mohawk_industries_da/
 13. В.“Капитал“, 07.08.2015 “Ново приключение на Уолтопия“ http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2015/08/07/2587193_novoto_prikljuchenie_na_uoltopiia/
 14. mediapool.bg , 13.08.2015 “Данъчни проверяват покупката на хотел от сина на Първанов“ http://www.mediapool.bg/danachnite-proveryavat-pokupkata-na-hotel-ot-sina-na-parvanov-news237904.html
 15. pioneerininvestments.bg, 23.04.2015 “Pioneer Investments и Santander Asset Management to join forces, creating a leading global asset manager”, http://www.pioneerinvestments.bg/News/UniCredit_Press_Release_230415.pdf
 16. wire.seenews.com , 23.10.2015   “Two funds buy minority stake in Bulgaria’s International Power Supply” http://wire.seenews.com/news/two-funds-buy-minority-stake-in-bulgarias-international-power-supply-498695
 17. В.“Дневник“, 04.02.2014г. “Райфайзен банк продава фалирал хотел във Варна“ http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/02/04/2234883_raifeizen_bank_prodava_faliral_varnenski_hotel/
 18. В.“Капитал“, 11.08.2015 “Варненският хотел Димят е продаден за над 13 млн.лв“. http://www.capital.bg/biznes/imoti/2015/08/11/2589080_varnenskiiat_hotel_dimiat_e_prodaden_za_nad_13_mln_lv/ .

 

Ноември 2015

Настоящето пазарно проучване на българският пазар за сливания и придобивания се базира на публични информационни източници, цитирани в края на статия.

 

Posted in Блог, Виртуални експерти, Пазарно проучване Tagged with: , ,