Всяка фирма трябва да има централен телефон. Това е основният информационен канал за връзка с Вас и Вашия бизнес. Независимо от напредъка на технологиите, всички сме фрустрирани от автоматичните телефонни централи с безизразен компютърен глас. Първото впечатление от вашия бизнес не трябва да бъде безразличие.

Разумно е централният телефон да се обслужва от специализиран асистент, който да приема обаждания, да отговаря на стандартни запитваня и да пренасочва важни въпроси своевременно.

Често фирми, които имат назначен асистент, който обслужва централния телефон не могат да разчитат на него за нищо друго – просто не му остава време от многобройните телефонни обаждания. Ако нямате специализиран асистент или искате да освободите неговия/нейният капацитет за по-важни задачи, може да ползвате услугите на виртуален асистент за обслужване на централния Ви телефон, съгласно Вашите изисквания.

Никога повече не пропускайте важно телефонно обаждане. Възложете тази важна задача на Вашия виртуален асистент.

Изпратете своето запитване.

Изпратете ни бързо запитване