Описването на процесите и процедурите е част от управлението на операциите в едно дружество. Управлението на операциите в една фирма е трудна задача. Същевременно само чрез правилно управление на операциите, те могат да се оптимизират, поевтинят и ускорят. Големите дружества имат специалист или цял отдел, който се занимава с управлението на операциите, писането на политики, процедури, описването на процеси и свързаните с тях длъжностни характеристики на служителите.

По-малките дружества нямат подобни възможности и в най-добрият случай тази задача се пада на управителя на фирмата. Пренебрегването на управлението на операциите затруднява и оскъпява дейността на фирмата. От друга страна, натоварването на управителя с тези задачи, отнема от най-ценния капацитет на дружеството. Тук ние можем да помогнем.

Виртуалните експерти на AVS България предлагат поемането на най-времеемката част от управлението на операциите, а именно:

  • Анализ на работните процеси;
  • Картографиране на процесите;
  • Описание на процесите в процедури;
  • Разпределение на функциите на служителите и написването на длъжностни характеристики;
  • Съвместно с екип от фирмата, оптимизирането на процесите, тяхното поевтиняване и ускоряване.

Ако считате, че управлението на процесите във вашата фирма е важна задача и същевременно искате професионална помощ за повишаване на Вашият капацитет, не се колебайте и наемете своя виртуален експерт по процеси и процедури.

Цената за ползване на виртуален експерт по процеси и процедури, се определя от времето, което е необходимо за извършване на поставените задачи и от допълнителни разходи /ако има такива/. Вие можете да използвате стандартния ни пакет „Виртуална фирма”, където „Виртуален експерт” по процеси и процедури е включен, наред с други полезни услуги. Или, ако имате по-специфични изисквания – изпратете своето запитване.

Изпратете ни бързо запитване